Ustroj

USTROJ
Općina Bilje jedinica je lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije. Općina se sastoji od izvršnog tijela kojeg čine Načelnik Općine Bilje i Zamjenici načelnika Općine Bilje, predstavničkog tijela kojeg čini Općinsko vijeće, te operativnog tijela koje obavlja poslove javne službe, a čini ga Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje.

Željko Cickajnačelnik općine

Izjava o nepostojanju sukoba interesa
IZJAVA -2017
Izjava – 2013

VARGA GABOR – zamjenik načelnika
mail; gabor.varga@bilje.hr

mob. +385 99 733 2001
Izjava o nepostojanju sukoba interesa;

2019
2018

ERIK MUNK – zamjenik načelnika iz redova Mađarske nacionalne manjine
mail; erik.munk@bilje.hr

mob. +385
Izjava o nepostojanju sukoba interesa;

2020
2017

Općinsko vijeće
Predsjednik;
SREĆKO TATAREVIĆ (lista grupa građana)       Prvi dopredsjednik                       BRANIMIR BALAŽIĆ (lista HDZ)    Drugi dopredsjednik            ZDENKO JUMIĆ(lista grupa građana) Vjećnici
DAVOR BAGARIĆ (lista HDZ) ČABO CICKAI (lista grupa građana) MATIJA BALOG, mag. oec. (lista HNS)  IVAN PLAŠČAK (lista grupa građana) VIKTORIA KELEMEN (lista grupa građana) ATILA KIŠ (lista grupa građana) FRANO KOPIĆ, (lista grupa građana) SAMIRA HRANIĆ (lista HDZ) KREŠIMIR PAUKOVIĆ (lista SDP) SABOLĆ PETER (lista grupa građana) doc. dr. sc. KREŠIMIR ŠOLIĆ, dipl. ing. el. (lista HNS) MIA TKALČEVIĆ RAZER (lista grupa građana)

Konstituirajuća sjednica 2017. god.