Savjetovanje sa javnošću

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Plan savjetovanja, Nacrti odluka, Pozivi na savjetovanje, Izvješča o provedenom savjetovanju..

IZMJENA PLANA SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2020. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2019. GOD

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2018. GOD

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu postupanja s divljim životinjama izvan prirodnog staništa, uvjetima i načinu držanja i kretanja kućnih ljubimaca te uvjetima i načinu vezivanja i držanju pasa u odvojenim prostorima. Savjetovanje traje od 02.10.2020.g. do 02.11.2020. ZIP file

Izvješće
o provedenom savjetovanju Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta   Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj
jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
JAVNI POZIV za savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Bilje
Izvješće o provedenom savjetovanju
Odluke o komunalnom redu
Izvješće o provedenom savjetovanju o
Nacrtu prijedloga Općih akata
Izvješće o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu savjetovanje traje do 21.
siječnja 2019.g.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa
Zainteresiranom javnošću o nacrtu Program bespovratnih potpora u poljoprivredi
Općine  Bilje u 2018-2021. godini
Obrazloženje uz nacrt plana gospodarenja
otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine
Nacrt programa bespovratnih potpora u
poljoprivredi općine bilje za razdoblje 2018.- 2021.
Prijedlog
Odluku o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju
Zainteresiranom javnošću o NACRTU  odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i
usluge povezane s tom javnom uslugom
Izvješće o provedenom javnom uvidu o
Prijedlogu  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje Općine Bilje
I
izvješćivanje o provedenom savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Nacrt o provedenom savjetovanju sa Zainteresiranom
javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća
OPĆINE BILJE
Izvješće o provedenom savjetovanju a
Zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama poslovnika
općinskog vijeća OPĆINE BILJE
Nacrt prijedloga odluke o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
Izvješće o provedenom savjetovanju sa
Zainteresiranom javnošću o nacrtu  II. Statutarne  odluke o izmjenama
i dopunama statuta  Općine Bilje