Pristupačnost web stranice

Hrvatski sabor u veljači 2019. godine donio je Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj: 17/19), koji propisuje mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Na internet stranici https://bilje.hr/  dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici https://bilje.hr/   da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG2.1.)

Izbornik pristupačnosti stranice https://bilje.hr/  aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti odaberite opciju koja vam najviše odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, OPĆINA BILJE nastoji svoje internet stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internet stranicu Općine Bilje

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/2019), zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Neusklađenost sa zakonom

– Neki medijski zapisi (slike), nemaju opise.

– Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama Prava na pristup informacijama, nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o aktima koji se objavljuju radi prava na pristup informacijama (opći i drugi akti), javnosti rada predstavničkog tijela (pozivi i zapisnici sa sjednica), koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

– Skenirani dokumenti nisu u fontu bez serifa, niti su u preporučenoj veličini fonta.

– Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.

– Pojedine poveznice nalaze se u slici pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama.

– Datoteke „pdf“ otvoraju se u novom prozoru preglednika.

– Nije omogućena transkripcija video zapisa i mogućnost uključivanja podnaslova

– Kontrast na nekim poveznicama nije dovoljno izražen.

– Tražilica nema dovoljno velik prostor za upisivanje teksta niti ispravak pogrešno upisanog teksta.

– Potrebno je dodatno urediti opcije pristupačnosti za slijepe osobe

Za sve neusklađenosti internet stranice https://bilje.hr/  pod prethodnom točkom OPĆINA Bilje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine OPĆINA Bilje  kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ ) te su uočena iznad navedena odstupanja.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane za pristupačnost službene mrežne stranice OPĆINA Bilje korisnici mogu uputiti Općini Bilje na gore navedene podatke ili uputiti e-pošta: 

zvjezdana.siler@bilje.hr

OPĆINA Bilje je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će se odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .