Javna nabava

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.   Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.   Obavijest: Općina Bilje, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:
– SE VARGA, obrt za proizvodnju električne energije vl. Zoltan Varga, Blatna 1a, 31327 Bilje, OIB: 46058016370, ­             
– OPG Varga Zoltan, vl. Zoltan Varga, Blatna 1a, 31327 Bilje, OIB: 46058016370, ­             
– KUĆA OKUSA – IZEK HAZA, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, vl. Renato Munk, 31328 Lug, Šandora Petefija 200, OIB: 24638763225

Plan nabave općine Bilje za 2020. godinu

Plan nabave općine Bilje za 2019. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

4. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

5. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

6. izmjena i dopunaplana nabave za 2019. godinu

Plana nabave Općine Bilje za 2018. godinu

Plana nabave Općine Bilje za 2018. godinu (A)

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

Plana nabave Općine Bilje za 2017. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

2. izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

3. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja za 2017. godinu