Financije

+Previous

+Next

PRORAČUN
FINACIJSKA IZVJEŠĆA

PRORAČUN – 2020

odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2020. godinu SLUŽBENI GLASNIK 8/2019 OD 18.12.2019. GOD

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUN – 2020

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje za period 01.01.2020. do 30.06.2020. godine i Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2020.g SLUŽBENI GLASNIK BR. 8/20. od 11.09.2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Bilanca, ref.stranica, PRRAS, RasF, Konto, obaveze…Bilješke.

PRORAČUN – prethodnih godine 2019<

Proračuni i odluke o izvršenjima iz prijašnjih godina

Vodič kroz proračun

2020. godina

2019. GODINA

2018. GODINA

2017. GODINA