Obavijest o sufinanciranju nabavke školskih potrepština za školsku godinu 2020./2021.

Općina Bilje sufinancirati će nabavku školskih potrepština učenika osnovnih škola, za školsku godinu 2020/2021.

što uključuje; udžbenike za izborne predmete, radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički pribor, likovne mape, atlase i ostali školski pribor.

Slijedom navedenog pozivaju se mještani Općine Bilje da u svrhu odobravanja pomoći podnesu zahtjev. 

Radi situacije sa Covid-19 molimo sve mještane koji su u mogućnosti da svoje zahtjeve dostave na e-mail adresu korina.slavicek@bilje.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. Preslika osobne iskaznice roditelja

2. Original računa o kupovini školskih potrepština

3. Naziv i broj računa banke podnositelja zahtjeva na koji će biti isplaćena sredstva novčane pomoći sa naznačenim brojem IBAN

Pravo na sufinanciranje moći će se ostvariti do kraja  2020.g.

OBRAZAC;

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabavke osnovnoškolskih potrepština za školsku 2020./21