Gospodarenje otpadom

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine 

Plan gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. – 2023. godine

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine  Bilje u 2017. godini

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine  Bilje u 2016. godini

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s’tom javnom uslugom

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području općine Bilje u 2017

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području općine Bilje u 2016. 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 2018   

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada 2017    

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Obrazac – Prijava nepropisno odbačenog otpada na području Općine Bilje 

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta – LINK